Genel Bilgiler

İSTİHDAM İÇİN ENGELSİZ EĞİTİM MERKESİ MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ

GENEL AMAÇLAR

  • Engelli istihdamında artış, özellikle karar vericiler başta olmak üzere engelli sorunlarındaki farkındalıkta artış,
  • Engelli bireylerin sosyal hayatta yer alma miktarlarında artış,
  • Engelli dernek yöneticilerinin uluslararası benzer derneklerle iletişim kurma, ağ oluşturma ve deneyim paylaşımlarında gelişme,
  • Avrupa dezavantajlı gruplara yönelik dernek yöneticilerinin Ülkemizi tanımaları ve ortak faaliyet yürütmeleri,
  • Yerelde değişik paydaşlarla işbirlikleri yapma ve yeni projeler oluşturma kapasitesinde artış,
  • Geliştirilen engelli galoş üretim ve hazır giyim atölyesinde yeni eğitim programları yürütmeye katkı,
  • Hazırlanmış olan eğitim dokümanları sayesinde sürdürülebilir bir eğitim ortamı.

HEDEF GRUPLAR

 • Ortopedik engelli bireyler 35
 • Engellilere hizmet veren üniversite personeli 25
 • Engellilere hizmet veren kamu kurumları personeli 15
 • Engelli Annesi veya yakını 30
 • TR83’deki engelli dernekleri yöneticileri 10PROJEDEKİ FAALİYETLERMesleki Eğitimler
 • HAZIR GİYİMDE KALİTE KONTROL-MAKİNECİLİK (15 ortopedik engelli)
 • TAKI TASARIM (10 ortopedik engelli)
 • PLC (Programable Logical Control) (10 ortopedik engelli)
 • İŞBAŞI EĞİTİMİ VE STAJ (Mesleki Eğitim alan 35 engelli )Genel Beceri Eğitimleri
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Mesleki Eğitim alan 35 engelli)
 • İŞARET DİLİ EĞİTİMİ (TR83 bölgesindeki engelli dernek yöneticisi 10, Engelli yakını 30, Amasya Üniversitesi çalışanı 25, Kurum çalışanlarından 15)

TEMEL SEMİNER KONULARI

 • Türkiye ve Dünya’da engelli hakları,
 • Sivil toplum ve örgütlenme,
 • Engellilere yönelik ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele,
 • Hak temelli yaklaşım,
 • Engelliler ve Mesleki Eğitim,
 • İstihdam Politikaları,
 • Engellilik ve SavunuculukPROJE ÇIKTILARI
 • 35 Engelli mesleki ve genel beceri eğitimi aldı
 • Toplam 80 kişi İşaret dili Eğitimi aldı
 • TSD Amasya Şubesi Galoş ve Dikim Atelyesi Geliştirildi
 • TSD Amasya Şubesi Proje Ofisi Donatıldı
 • 7 Adet farkındalık semineri yapıldı
 • Yurt içi ve Yurt dışı geziler düzenlendi
 • Engelli İstihdamı arttı