Eğitimler

Verilecek Genel Beceri ve Mesleki Eğitimler

  1. Hazır giyimde kalite kontrol-makinecilik, 15 ortopedik engelli katılımcıya
  2. Takı tasarım, 10 ortopedik engelli katılımcıya
  3. PLC (Programable Logical Control), 10 ortopedik engelli katılımcıya
  4. İşbaşı eğitimi ve staj, yukarıdaki 35 mesleki eğitim alan engelli katılımcılar için
  5. iş sağlığı ve güvenliği, yukarıdaki mesleki eğitim alan 35 engelli katılımcı
  6. İşaret dili eğitimi, toplam 80 katılımcı ( TR83 bölgesindeki engelli dernek yöneticisi 10, Engelli yakını 30, Amasya Üniversitesi çalışanı 25, kurum çalışanlarından 15)

Verilecek Seminerler

Seminer 1. Türkiye ve Dünya’da engelli hakları,

Seminer 2. Sivil toplum ve örgütlenme,

Seminer 3. Engellilere yönelik ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele,

Seminer 4. Hak temelli yaklaşım,

Seminer 5. Engelliler ve Mesleki Eğitim,

Seminer 6. İstihdam Politikaları,

Seminer 7. Engellilik ve Savunuculuk